پرینت

پشتیبانی و مهندسی فروش رنگ

واحد مهندسی فروش به عنوان عامل پشتیبانی فروش در 3 بخش با مشتریان در تعامل می باشد

1- خدمات قبل از فروش کالا :

 

» به صورت مشاوره ، تشخیص نیاز مشتری ، ارائه سیستم فنی متناسب با نیاز و بودجه پروژه و مشتری.

» ارزیابی شرایط اعمال و اجرای کار

 

2- خدمات حین فروش کالا :

 

» تهیه مستندات فنی جهت اجرای پروژه رنگ آمیزی

» نظارت و بازرسی بر اجرای پروژه بر اساس مستندات مورد توافق ومشخصات فنی پروژه

 

3- خدمات پس از فروش کالا :

 

» تهیه مستندات و ثبت عملیات اجرایی در قالب مستندات به عنوان شناسنامه پروژه در مبحث رنگ

» تهیه سیستم های پوششی تعمیر و نگه داری مربوط به سازه های پروژه

» ارائه (گارانتی) ضمانت نامه کیفی

 

طبقه بندی پروژه ها:

 

- پروژه های ارجاع شده به 2 بخش :1- دریایی 2- صنعتی تفکیک می شوند.

 

 

مناطق تحت پوشش واحد مهندسی فروش

 

جدول ذیل مناطق تحت پوشش واحد مهندسی فروش می باشد که در بسیاری از نقاط ایران بازرسان مقیم بوده و در پروژه ها حضور بهم می رساندو براساس نیاز مشتری ارائه خدمات مهندسی در سایر نقاط ایران میسر می باشد.

 

 

ردیف

منطقه

1

استان هرمزگان

2

استان خوزستان

3

استان اصفهان

4

استان مرکزی

5

استان فارس

6

استان بوشهر

7

استان مازندران( نکاء ) / مجتمع صنعتی دریایی صدرا

8

عسلویه - فازهای مختلف پارس جنوبی

9

تهران

10

کلیه کشورهای عضو ترانس اوشن ( Transocean Coating )